C型培训是关于陆缆终端接头盒制作的培训。该培训主要包括安装材料的连接和热缩流程。培训要求技术人员掌握安装接头盒所必须的连接和热缩能力,以便将来对网络系统进行维护。

计划  时间 课程 培训方法
  1 
 上午 陆缆接头盒安装介绍(电缆)     上课
  2   下午 陆缆接头盒安装实践(电缆)
    实践
  3 
 上午
陆缆接头盒安装实践(光缆)     上课
  4    下午 陆缆接头盒安装实践(光缆)     实践
联系我们